Hydrogenbåt

Hydrogenbåt

Promek forbereder seg på hydrogenframtid

Promek ser hydrogen som kanskje den mest aktuelle utslippsnøytale teknologien for framtidig drift av båter i Promeks segment. Vi har derfor valgt å igangsette et forprosjekt med fokus på hydrogen som drivstoff. Forprosjektet er ventet å være i mål våren 2021, og vil legge grunnlaget for Promeks videre satsing på denne typen driftslinje.

0
Feed