Procat 1475 Hybrid

Kontrakt med Cargill signert

Kontrakt med Cargill - EWOS på ny Procat 1475 Hybrid

PROMEK signerte den 18. juni en kontrakt om å bygge en hybrid arbeidsbåt. Dette er PROMEK sitt første oppdrag med å bygge et fartøy som har en kombinasjon av elektrisk og dieseldrift. PROMEK tar med dette et nytt skritt mot framtiden og bygging av mer miljøvennlige fartøyer. Dette prosjektet ble gjort mulig gjennom støtte fra ENOVA.


Fartøyet er av typen PROCAT 1475 HYB. Fartøyet har fått bygg nummer 219 og skal etter planen leveres i juni 2021. Verdien av kontrakten er mellom 17 og 20 millioner kroner.
Cargill er en av verdens største produsenter av fiskefôr med fabrikker i Norge, Chile, Canada og Skottland. Selskapet produserer fôr til laks og andre arter under merkevaren EWOS.

Cargill, Incorporated er et amerikansk privateid globalt selskap med base i Minneapolis, Minnesota. Grunnlagt i 1865, og er det største privateide selskapet i USA når det gjelder inntekter.

Bærekraft er en av Cargills kjerneverdier, og står sentralt for selskapets drift i alle ledd for å bedre sosiale forhold og begrense miljøpåvirkning. Selskapet har iverksatt en rekke tiltak for å ha en betydningsfull og bærekraftig innvirkning på disse områdene. Flere tiltak retter seg mot miljøutslipp fra forsyningskjeden, hvor Cargill har forpliktet seg til å redusere utslipp med 30 % innen 2030. Cargill vil være i front av utviklingen mot elektrifisering av havbruk, og samarbeider med leverandører og andre aktører for å nå felles mål.


PROMEK takker CARGILL for ordren.

0
Feed