Ny daglig leder

Ny daglig leder

Arild Tjelle (54) er ansatt som administrerende

direktør i PROMEK AS fra 1. februar

Arild Tjelle tar over jobben etter Kenneth

Ramberghaug, som skal lede salgs- og markedsarbeidet i PROMEK.

Arild Tjelle har bakgrunn fra Forsvaret (23 år) som
offiser, og har de siste 15 årene innehatt flere lederstillinger i næringslivet
(produksjonssjef og daglig leder for mekaniske produksjonsbedrifter). De siste
4 årene har Arild jobbet både for OSSE som observatør i Øst-Ukraina og som
leder for Norsk Folkehjelps satsning i Peru.

Arild har fagbrev som finmekaniker, utdannet bedriftsøkonom og har en
mastergrad i ledelse fra BI.

Arild ser mye spennende som foregår av forbedringer,
effektivisering og nye utvikling av nye produkter.
Han fremhever at PROMEK også under hans ledelse vil satse på kvalitetsprodukter basert på
kundens ønsker og behov.

0
Feed