PROMEK bygg 203

Vårt bygg nummer 203, Måsøfisk, ble overlevert kunde den 25. november 2019.


Dette er den første PROCAT 1580 vi har levert Måsøval Fiskeoppdrett.

PROMEK har kontrakt på levering av en PROCAT 1585 til Måsøval senere i 2020.


Fartøyspesifikasjon:
LOA: 14,93 m
Bredde: 8,0 m
Dybde: 2,19 m
Dekkslast: 15 tonn
Fart: 14,5 kn


PROMEK ønsker kunden lykke til med ny båt.

0
Feed