Ledelsen vår

Et team med fokus på kvalitetsbåter og kundetilfredshet.

Våre kunder
Ikon - bølger

Sammen er vi et kunnskapsrikt team

Administrerende Direktør/Daglig Leder

Arild Tjelle (1965) er utdannet finmekaniker,  bedriftsøkonom og har mastergrad i ledelse fra BI. Han har lang erfaring som offiser i Forsvaret,  og har siden 2005 hatt ledende stillinger innen flere mekaniske produksjonsbedrifter. Fra 2016 har han jobbet for OSSE i Ukraina og Norsk Folkehjelp i Peru. Arild begynte i PROMEK i februar 2020

Tlf: 957 41 227
E-post: arild@promek.no

Salg- og Markedsleder

Kenneth T. Ramberghaug (1954) er utdannet ingeniør innen el-kraft og bedriftsøkonom ved BI. Han har lang erfaring fra skipsbygg og vedlikeholdsarbeid offshore. Kenneth har også ledererfaring som avdelingsleder i tre år, og tre år innen salg og markedsføring. Kenneth kom til PROMEK i august 2016. 

Tlf: 932 59 345
E-post: kenneth@promek.no

Produksjons- og prosjektleder

Peter Hermann (1964) kommer fra Tyskland og har seilt som maskinist med senere utdanning som maskining. fra FH Flensburg. Han har lang erfaring innen norsk maritim leverandør- og  verftsindustri, og har jobbet som prosjektleder og produksjonssjef både i Norge og i utlandet. Peter kom til PROMEK i mars 2020. 

Tlf: 455 00 702
E-post: peter@promek.no

Garanti og service

Svein Ivar Flataukan (1968) jobber som teknisk sjef. Tidligere har han blant annet vært formann i firmaet. Han har vært innom de fleste områdene i bedriften, men har nå ansvaret for ettermarked. Svein har jobbet i PROMEK siden 1991. 

Tlf: 915 77 032
E-post: svein@promek.no

Økonomileder

Simone Timm Nicolai (1974) kommer opprinnelig fra Tyskland. I 2006 bosatte hun seg på Smøla. Hun er utdannet bokholder og  bedriftsøkonomi ved BI. Hun har jobbet innen økonomi siden 1993. Simone kom til PROMEK i juni 2017. 

Tlf: 476 33 019
E-post: simone@promek.no

Innkjøpsleder

Oddgeir Lura (1978) er utdannet ingeniør marinteknikk ved HIST. Han har jobbet som vedlikeholdsingeniør på Svalbard i åtte år. I tillegg har han jobbet noen år som vedlikeholdsingeniør innen oljenæringen. Oddgeir kom til PROMEK i 2015. 

Tlf: 401 08 391 
E-post: oddgeir@promek.no

HMS- og Kvalitetsleder

Stig Liljedal (1961) er utdannet sivilingeniør fysikalsk metallurgi ved NTH. Han er også
sveiseingeniør-EWE. Han har bakgrunn fra undervisning både innen sveiseteknologi ved Teknisk Fagskole og realfag ved høgskole. Han har også lang erfaring innen HMS både som selvstendig næringsdrivende og siden starten på 2010-tallet, som ansatt i privat virksomhet. Stig kom til PROMEK ioktober 2019.

Tlf: 918 67 384                                                            E-post: stig@promek.no

Noen av våre oppdragsgivere

Leka skjell

Eidesvik laks

kobbvåg laks