Ledelsen vår

Et team med fokus på kvalitetsbåter og kundetilfredshet.

Våre kunder
Ikon - bølger

Sammen er vi et kunnskapsrikt team

Daglig leder

Arild Tjelle (1965) er utdannet finmekaniker,  bedriftsøkonom og har mastergrad i ledelse fra BI. Han har lang erfaring som offiser i Forsvaret,  og har siden 2005 hatt ledende stillinger innen flere mekaniske produksjonsbedrifter. Fra 2016 har han jobbet for OSSE i Ukraina og Norsk Folkehjelp i Peru. Arild begynte i PROMEK i februar 2020

Tlf: 957 41 227
E-post: arild@promek.no

Salg- og Markedsleder

Kenneth T. Ramberghaug (1954) er utdannet ingeniør innen el-kraft og bedriftsøkonom ved BI. Han har lang erfaring fra skipsbygg og vedlikeholdsarbeid offshore. Kenneth har også ledererfaring som avdelingsleder i tre år, og tre år innen salg og markedsføring. Kenneth kom til PROMEK i august 2016. 

Tlf: 932 59 345
E-post: kenneth@promek.no

Prosjektleder

Frank Arne Hansen (1963) kommer fra Honningsvåg og har sin utdanning i maskin og mekk fra yrkesskolen. Han har lang erfaring fra skipsbygg og oljerelatert industri som prosjektleder og planlegger. Frank kom til PROMEK i februar 2019. 

Tlf: 476 22 295
E-post: frank@promek.no

Garanti og service

Svein Ivar Flataukan (1968) jobber som teknisk sjef. Tidligere har han blant annet vært formann i firmaet. Han har vært innom de fleste områdene i bedriften, men har nå ansvaret for ettermarked. Svein har jobbet i PROMEK siden 1991. 

Tlf: 915 77 032
E-post: svein@promek.no

Økonomileder

Simone Timm Nicolai (1974) kommer opprinnelig fra Tyskland. I 2006 bosatte hun seg på Smøla. Hun er utdannet bokholder og  bedriftsøkonomi ved BI. Hun har jobbet innen økonomi siden 1993. Simone kom til PROMEK i juni 2017. 

Tlf: 476 33 019
E-post: simone@promek.no

Innkjøpsleder

Oddgeir Lura (1978) er utdannet ingeniør marinteknikk ved HIST. Han har jobbet som vedlikeholdsingeniør på Svalbard i åtte år. I tillegg har han jobbet noen år som vedlikeholdsingeniør innen oljenæringen. Oddgeir kom til PROMEK i 2015. 

Tlf: 401 08 391 
E-post: oddgeir@promek.no

Konstruksjons- og utviklingsleder

Jan André T Pedersen (1971) er utdannet grafisk designer og industridesigner. Han har bred yrkeserfaring, og har jobbet med design freelance og som ansatt både i og utenfor Norge. Han har også tilleggsutdannelse innen ledelse. Jan André kom til PROMEK våren 2019.

Tlf: 404 98 966
E-post: jan.andre@promek.no

Noen av våre oppdragsgivere

Leka skjell

Eidesvik laks

kobbvåg laks