PRODUKTUTVIKLING GJENNOM GODE LØSNINGEr

– Styrke, lav vekt og vedlikeholdsvennlige.

Våre båter

Alle Promeks båter
bygges i aluminium

I våre øyne er aluminium det beste alternativet for arbeidsbåter, siden det har lav vekt, styrke og seighet. Dette gjør at båtene tåler tøff håndtering, samtidig som materialet er miljøvennlig både i produksjon og i videre drift. 

Promek har lang tradisjon for produktutvikling gjennom å finne løsninger sammen med kundene. Ofte finner vi løsninger som vi tar med i stadige forbedringer av våre standardprodukter. 

Promek er bevisst på hva det ligger i å tenke nytt, og vi ser at for å være fleksible til å møte både eksisterende og nye kunder er innovasjonsarbeid og design en viktig del av vår satsing fremover. 

Krav til en grønnere profil forutsetter omstillinger til en teknologi hvor Promek akter å arbeide seg inn som en profilert aktør.

Kontakt oss