våre båter

Vi produserer både standardmodeller og spesialdesign.

Vi designer din båt etter dine behOv

Ulike arbeidsoppgaver til sjøs stiller ulike krav til utforming og utrustning av båt. Vi har derfor utviklet et utvalg standardbåter som er tilpasset kundenes ulike arbeidsoppgaver. Vi har standardskrog i ulike størrelser opp til 15 meter med et stort spillerom for tilpasning til den enkelte kundes ønsker og behøv. (Vi bygger selvsagt skrog lenger enn 15 meter!)

Be om tilbud