Kapasitet, teknologi og prosess

Vi finner den beste løsningen sammen.

Kapasitet

PROMEK AS har et produksjonsareal på 3000 kvm. i tillegg til eget logistikksenter på ca 1600 kvm.

Produksjonskapasiteten gir mulighet for å bygge inntil ni større katamaraner samtidig. 

Med egen plasmaskjærer prefabrikeres alle skrogdeler som et byggesett.

Alle Promeks båter
bygges i aluminium

I våre øyne er aluminium det beste alternativet for arbeidsbåter, siden det har lav vekt, høy styrke og seighet. Dette gjør at båtene tåler tøff håndtering, samtidig som materialet er miljøvennlig i produksjon, økonomisk i drift og enkelt å gjenvinne. 

PROMEK har lang tradisjon for produktutvikling gjennom å finne løsninger sammen med kundene. Ofte finner vi løsninger som vi tar med i stadige forbedringer av våre standardprodukter. 

PROMEK er bevisst på hva det ligger i å tenke nytt, og vi ser at for å være fleksible til å møte både eksisterende og nye kunder er innovasjonsarbeid og design en viktig del av vår satsing fremover. 

Krav til en grønnere profil forutsetter omstillinger til en teknologi hvor PROMEK akter å arbeide seg inn som en profilert aktør.

Hoveddekk ProCat1585F

Service- og arbeidsbåter

Båtene kan leveres som katamaran eller ett-skrogs. Fordelene med katamaran er stor dekksplass og meget god stabilitet. Ett-skrogsbåter har større lastelastekapasitet under dekk. Båtene er utviklet for å dekke ett eller flere av følgende behov for:

 • stabile arbeidsplattformer

 • transport av fôr og utstyr

 • utskifting av nøter

 • håndtering av anker

Procat 1370

Katamaraner

Service- og arbeidsbåter med meget god stabilitet og svært stor dekksplass. Båtene er godt utprøvd og de er konstruert for å dekke nødvendige og viktige arbeidsoppgaver i på bakgrunn av kundens spesifikasjon.

Arbeid på båt i verftet

Skrog

Skroget bygges i aluminium som en katamaran og er dimensjonert i henhold til anerkjente regelverk. Hvert skrog er oppdelt i vanntette seksjoner (typisk maskinrom, midtrom og forepeak).

Arbeid på båt inne på verftet

Overbygg

Styrehusene tilpasses hvert bygg i samråd med kunde og i henhold til gjeldende regelverk. Styrhusene kjennetegnes av lav innendørs støy,  god sittekomfort og en oversiktlig styreplass. I tillegg er det bad med WC og servant med varmt og kaldt vann.

Kran

Dekksarrangement

Kran, vinsjer og capstaner arrangeres i samråd med kunde mot optimal utnyttelse av dekksareal for kundens behov. Likedan er arrangement av  styrhus, mannskapsfasiliteter og belysning tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker.

Prowok 1400

Ett-skrogs

Trygge service- og arbeidsbåter med gode sjøegenskaper og lastekapasitet under dekk. Båtene er konstruert for å dekke arbeidsoppgaver hvor katamaraner ikke er hensiktsmessige.

Teknologi 

Med egen plasmaskjærer prefabrikeres alle skrogdeler som et byggesett.
I tillegg har produksjonshallen eget utstyr for rørbøying, dreiebenk, presse m.m.

Prosess
 • Kontor
 • Metallbiter på palle
 • Nærbilde av sveising
 • Maskineri
 • Arbeider på verftet
 • Metallbiter på palle
 • Kran
 • Maskineri
 • Verftet
 • Folk i arbeid på verftet
 • Båt på verft
 • Arbeid på båt i verftet
 • To arbeidere
 • Skipsdel
 • Detaljebilde av skipsdeler
 • Detaljebilde av skip under arbeid
 • Arbeid på skip
 • Inne på verftet
 • Skipsdel
 • Deler av skip under arbeid
 • Arbeider inne på verftet
 • Sveising
 • Arbeider i verneutstyr sveiser

Prosess 

Produksjonsprosessen deles inn i fire hovedstadier

PROMEKs produksjonsprosess kan deles inn i fire hovedstadier før levering til kunde. Ingeniørene tar for seg klasse- og arbeidstegninger, design og konstruksjon samt beregninger og GA-tegninger. Dette stadiet innbefatter etter hvert plateskjæring, som overlappes inn i byggestadiet. 

Bygging innebærer sammenstilling av sveising av skrog, sveising og innredning av dekkshus og styrhus. Elektrisk installasjon overlapper byggestadiet og utrustningsstadiet.

Utrustningsstadiet innebærer montering av kravspesifikt og kundespesifikt utstyr.

Testing er PROMEKs kvalitetssikring som involverer funksjonstesting, godkjenning og dokumentasjon av bygget før det overleveres kunden.

 • Promek prosjekt prosess graf

Ansatte med fokus på prosjekter

Vår konstruksjonsavdeling har fire ansatte som har fokus på alle prosjekter, og samlet erfaring gjør at vi raskt finner gode og faglig godkjente løsninger. Med full kontroll på prosessen helt fra produksjonsstart til ferdig produkt, har vi samtidig muligheten til å være fleksible. Våre spesifikt tilpassede konstruksjoner møter kundens forventninger – hver gang.

Vi i Promek er opptatt av å videreformidle kunnskapen vår, og samtidig sikre rekruttering til båtbyggerbransjen. Vi er derfor med i skolenes opplæringsprogram for lærlinger, og har kommunen som støttespiller og medeier i selskapet.

Ta kontakt