top of page

PRODUKSJON

Kapasitet, teknologi og prosess

Vi finner den beste løsningen sammen.

Kapasitet

PROMEK AS har et produksjonsareal på 3000 kvm. i tillegg til eget logistikksenter på ca 1600 kvm.

Produksjonskapasiteten gir mulighet for å bygge inntil ni større katamaraner samtidig. 

Vi produserer fartøyet lokalt, innendørs. Alt fra konstruksjon og skjæring til sammensetting og utrustning. Fra A til Å som mange sier. Vi er komplett.

316085496_577173294413269_3874625366271462846_n.jpg

Alle PROMEKS båter bygges i aluminium

I våre øyne er aluminium det beste alternativet for arbeidsbåter, siden det har lav vekt, høy styrke og seighet. Dette gjør at båtene tåler tøff håndtering, samtidig som materialet er miljøvennlig i produksjon, økonomisk i drift og enkelt å gjenvinne.

PROMEK har lang tradisjon for produktutvikling gjennom å finne løsninger sammen med kundene. Ofte finner vi løsninger som vi tar med i stadige forbedringer av våre standardprodukter. 

PROMEK er bevisst på nytenkning. Vi ser at vår fleksibilitet møter både eksisterende og nye kunders behov.

Vårt mål er å være innovative og samtidig sette design på dagsorden.

Vi er med på det grønne skiftet. I samarbeid med våre kunder og leverandører, utvikler vi fremtidens nullutslipps-fartøy.

Produksjon_lages av aluminium.jpeg
Service- arbeidsb.jpg

Service- og arbeidsbåter

Båtene kan leveres som katamaran eller ett-skrogs. Fordelene med katamaran er stor dekksplass og meget god stabilitet. Ett-skrogsbåter har større lastelastekapasitet under dekk. Båtene er utviklet for å dekke oppdretteres behov ved merd.

Katamaraner.jpg

Katamaraner

Service- og arbeidsbåter med meget god stabilitet og svært stor dekksplass. Båtene er godt utprøvd og de er konstruert for å dekke nødvendige og viktige arbeidsoppgaver i på bakgrunn av kundens spesifikasjon.

Skrog.jpg

Skrog

Skroget bygges i aluminium som en katamaran og er dimensjonert i henhold til anerkjente regelverk. Hvert skrog er oppdelt i vanntette seksjoner (typisk maskinrom, midtrom og forepeak).

Overbygg.jpg

Overbygg

Styrehusene tilpasses hvert bygg i samråd med kunde og i henhold til gjeldende regelverk. Styrhusene kjennetegnes av lav innendørs støy,  god sittekomfort og en oversiktlig styreplass. I tillegg er det bad med WC og servant med varmt og kaldt vann.

73045513_942367469453152_2671832638683086848_n.jpg

Dekksarrangement

Kran, vinsjer og capstaner arrangeres i samråd med kunde mot optimal utnyttelse av dekksareal for kundens behov. Likedan er arrangement av  styrhus, mannskapsfasiliteter og belysning tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker.

Ett-skrogs.jpg

Ett-skrogs

Trygge service- og arbeidsbåter med gode sjøegenskaper og lastekapasitet under dekk. Båtene er konstruert for å dekke arbeidsoppgaver hvor katamaraner ikke er hensiktsmessige.

Promek verste
Teknologi

Teknologi

Med plasmaskjærer prefabrikeres alle skrogdeler som et byggesett.
I tillegg har produksjonshallen eget utstyr for rørbøying, dreiebenk, presse m.m.

Prosess

Prosess

PROMEKs produksjonsprosess kan deles inn i fire hovedstadier før levering til kunde. Ingeniørene tar for seg klasse- og arbeidstegninger, design og konstruksjon samt beregninger og GA-tegninger. Dette stadiet innbefatter etter hvert plateskjæring, som overlappes inn i byggestadiet. 

Bygging innebærer sammenstilling av sveising av skrog, sveising og innredning av dekkshus og styrhus. Elektrisk installasjon overlapper byggestadiet og utrustningsstadiet.

Utrustningsstadiet innebærer montering av kravspesifikt og kundespesifikt utstyr.

Promek_prosess.png

Testing er PROMEKs kvalitetssikring som involverer funksjonstesting, godkjenning og dokumentasjon av bygget før det overleveres kunden.

Ansatte

Ansatte med fokus på PROSJEKTER

Vår konstruksjonsavdeling har fire ansatte som har fokus på alle prosjekter, og samlet erfaring gjør at vi raskt finner gode og faglig godkjente løsninger.
 

Med full kontroll på prosessen helt fra produksjonsstart til ferdig produkt, har vi samtidig muligheten til å være fleksible. Våre tilpassede konstruksjoner møter kundens forventninger – hver gang.

Vi i Promek er opptatt av å videreformidle kunnskapen vår, og samtidig sikre rekruttering til båtbyggerbransjen. Vi er derfor med i skolenes opplæringsprogram for lærlinger.

Ansatte med fokus.jpeg
bottom of page