top of page

FN'S BÆREKRAFTSMÅL, VÅRT ANSVAR Å BIDRA !

Den globale utviklingen gir oss stadige påminnelser om at det er viktigere enn kanskje noen gang at flest mulig gir sitt bidrag til en bærekraftig utvikling. 

En helhetsvurdering av vesentlighet, gjennomføringsevne og påvirkningskraft, har Promek AS valgt ut følgende av FN's 17 bærekraftsmål som vi over tid vil fokusere på:

Strategi og partnerskap

mål 11- bokmål.png
mål 17- bokmål.png

Produksjon og leveranse

mål 9- bokmål.png
mål 12- bokmål.png
mål 13- bokmål.png
mål 14- bokmål.png

Arbeidsforhold og ansatte

mål 3- bokmål.png
mål 5- bokmål.png
mål 8- bokmål.png
Promek_profilbilde_NY_Web_edited_edited.jpg
bottom of page